PHP Operatörler

PHP Operatörler

Genelde operatörleri bir değişkendeki veriyi işlemek maksadıyla kullanırız. Yani tanımladığımız bir değişkene, bir değer atamak, bir değeri arttırmak ya da eksiltmek, bir kaç değeri karşılaştırmak gibi işlemleri yapan sembollere operatör adını veririz.

PHP de operatörleri 4 başlık altında toplayabiliriz.

1. Atama Operatörleri
2. Aritmetik İşlem Operatörleri
3. Karşılaştırma Operatörleri
4. Mantıksal Operatörler

NOT : Bu makalede yapılan örneklerde ‘.’ operatörü kullanılmıştır. ‘.’ operatörü PHP’de değişkenleri veya string’leri birleştirmek için kullanılır. C# da ‘.’ yerine ‘+’ kullanılır.

1. Atama Operatörleri

Bu operatörleri oluşturduğumuz değişkenlere değer atamak için veya matematiksel işlemlerde de kullanabiliriz.

Örnek ve Kullanımı ;

$isim = 'Serdar';
$soyisim = 'Karaca';

$_ad_soyad = $isim. ' '.$soyisim;

echo $_ad_soyad; 
//Çıktısı 'Serdar Karaca' Olacaktır.

2. Aritmetik İşlem Operatörleri

Matematiksel işlemleri yapmak için bu operatörleri kullanılırız.

+ // " Toplama İşlemi İçin"
- // " Çıkartma İşlemi İçin"
* // " Çarpma İşlemi İçin"
/ // " Bölme İşlemi İçin"
% // " Mod Alma İşlemi İçin"
++ // " Mevcut Değeri 1 Arttırmak İçin"
-- // " Mevcut Değeri 1 Azaltmak İçin"

Örnek ;

/*
a ve b isimleriyle değişkenlerimizi tanımlayıp matematiksel işlemlerde kullanabiliriz.
*/
$a = 5; // a değişkenine 5 değerini atıyoruz.
$b = 1; // b değişkenine 1 değerini atıyoruz.

 

$Topla = $a + $b; // Sonuç 6 Olacaktır.
$Cikart = $a - $b; // Sonuç 4 Olacaktır.
$Carp = $a * $b; // Sonuç 5 Olacaktır.
$Bol = $a / $b; // Sonuç 5 Olacaktır.
$Mod = $a % $b; // Sonuç 0 Olacaktır.
$_Bir_Arttir = $a++; // Sonuç 6 Olacaktır.
$_Bir_Azalt = $a--; // Sonuç 4 Olacaktır.

/*
Şimdi bu yaptığımız işlemleri ekrana yazdıralım.
*/

echo "Topla = ".$Topla;
.
.
.
.
.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back To Top